Dodatni Moduli

Pojačavaju standardne Optimik mogućnosti...

Asistent Sečenja
Ako je vaša CNC mašina za sečenje bez opcije štampanja etiketa, ovaj modul vam može pomoći. Sve što vam je potrebno su računar (ili tablet sa Windows operativnim sistemom) sa instaliranim Optimikom i povezanim štampačem labela (etiketa) postavljenim direktno na rezaču.

Ovde možete prikazati plan sečenja u ekranskom prikazu u punoj veličini. U isto vreme na levoj strani ekrana asistent će prikazati redosled elemenata koji se seku, kao i dimenzije koje je potrebno podesiti na formatizeru. Nakon svake sekcije, kliknite na dugme u levom gornjem uglu i izabrani odsečak će biti obojen u sivo. U slučaju da štampate etikete za elemente ili upotrebljive ostatke, koje možete da dodate na element koji se seče, imaćete instant štampanje.

Mobirise

Editor Plana Sečenja
Ovaj modul omogućava RUČNO podešavanje kalkulacije plana sečenja. Delovi koje uklonite sa plana se jasno prikazuju u tabeli u levom panelu. Ovi elementi se tada mogu postaviti u drugi izabrani deo plana (radi uprošćenja potreban prostor je obojen), takođe možete izabrati i pravac sečenja.

Na ovaj način možete lako prilagoditi plan sečenja svojim potrebama.

Mobirise

Izvoz za CNC mašine za sečenje
Pomoću ovog modula možete izvoziti podatke plana sečenja za odabrane CNC mašine za sečenje. Trenutno je moguće poslati podatke za formatiranje na CNC uređaje proizvođača Biesse, Felder, Holzma, Macmazza, Paoloni, SCM, Etalon, Nimac, KDT i Mastervood.
Dodatne informacije možete pronaći na stranici autora.
Lista proizvođača CNC uređaja sa kojima Optimik sarađuje je na ovoj adresi...

Mobirise

Automatski Import/Eksport
Ovaj modul omogućava da se Optimik® koristi u takozvanom automatskom režimu rada. Podrazumeva da Optimik® importuje podatke vezane za posao, njegove proizvode i komponente automatski. Nakon importa, Optimik® kreira i izračunava plan sečenja za sve delove. Na dalje, Optimik® automatski eksportuje sve slike i podatke o planu sečenja u izabrani fajl.

Automatski režim omogućava efikasnu upotrebu Optimika® i u drugim aplikacijama. Na primer konekcija online sa sistemom eRozrys kompanije NeronIT je obezbeđena na ovaj način.

Mobirise

Dodatni Parametri
Pomoću ovog modula dobijate mogućnost korišćenja dve posebne vrste parametara:

Parametar izbora, pomoću kog možete promeniti vrednosti nekoliko drugih parametara u grupi i

Zavisni parametar pomoću kog možete dodeliti materijal proizvodu, čija će vrsta i količina zavisiti od izabrane veličine.

Mobirise

Editor Grupe Elemenata
OPTIMIK generiše planove sečenja koji se mogu seći samo uzdužnim i poprečnim rezovima. Zato je ovaj modul koristan dodatak jer ga sada možete koristiti za grupisanje delova u krivolinijskom (sa stranicom u obliku luka) obliku i bolje iskorišćenje materijala.
Više detalja na ovoj adresi.

Mobirise
Distribucija
za Srbiju i EX YU

AdiSwitch DOO 
Alekse Ivića 22,
24000 Subotica

Kontakt

Email:
optimik (et) adiswitch.com

Mob: +381 64 230 6834
Viber: +381 64 230 6834

Designed with ‌

Mobirise