Uputstva za upotrebu programa

Na ovom mestu ćemo objavljivati kratka PDF uputstva i dodatna objašnjenja za rad sa programom, kao i zvanična video uputstva autora.

Naziv i linkOpisVrsta uputstva
KRATKO UPUTSTVO
ZA POČETAK RADA
Kratko uputstvo za početak rada, kreiranje baze podataka, materijala,
kant traka, kao i kreiranje prvih elemenata za sečenje i izrada plana sečenja
- PDF dokument sa kratkim uputstvom

- Kratak opis programa
PDF dokument
KRIVOLINIJSKO SEČENJEOptimik može da optimizuje sečenje krivolinijskih elemenata i naknadno vam
omogućava ručno pomeranje elemenata za sečenje.
Ova funkcionalnost zahteva dodatni modul: Editor Grupe elemenata
Instrukcije i VIDEO
KREIRANJE PAKETA I ISPORUKANakon što ste kreirali grupe proizvoda, Optimik će vam pomoći u njihovom
pakovanju i pripremi za slanje poštom ili kurirskom službom
Instrukcije i VIDEO
PARAMETARSKI KABINETIJednom definisani moduli, mogu se po potrebi menjati po spoljnim
gabaritima i uvrstiti neograničen broj puta u novi posao
Instrukcije i VIDEO
Kreiranje ŠABLONA
za Import/Export
Kreiranje šablona koji će vam pomoći da uvezete podatke u Optimik
ponude i poslove iz csv ili txt fajla sa strukturom kojom se podaci uvoze
u jednu ili više Optimik tabela

Instrukcije i VIDEO
Import materijalaUputstvo za import materijala u Optimik bazu. Instrukcije i VIDEO
VIDEO UPUTSTVAKolekcija VIDEO KLIPOVA, na engleskom jeziku. Zvanična uputstva za rad.VIDEO
Optimik 3 uputstvoOptimik verzija 3 - PDF dokument sa kompletnim uputstvom za radPDF dokument
Uvoz Optimik 3 baze
u Optimik 4
Korak po korak instrukcije da vašu Optimik 3 bazu uvezete u novi Optimik 4PDF dokument
i VIDEO
KRATAK OPIS PROGRAMAKratak opis programa - 9 strana PDF dokument
Database on the serverPodešavanje baze podataka (na serveru) za upotrebu više računara (Engleski)PDF dokument
Import, export and printImport i eksport podataka i priprema za štampu svih vrsta izveštaja (ponude, lista elemenata, plan sečenja, operacije, materijal, radni nalozi, zalihe, inventar, poslovni partneri, dokumenti, grupe proizvoda, plaćanja,...)PDF dokument
Praćenje teksture elementa i GRUPEUnapređena funkcionalnost orijentacije elementa u skladu sa teksturom materijala, sada sadrži dodatne opcije za grupisanje elemenata na primer da bi se ispratila tekstura na vratima kabineta ili ormana
(Youtube link)
Instrukcije i VIDEO

DODATNI MODULI - više informacija...

Optimik - YouTube Kanal sa uputstvima - Kratki filmovi sa kratkim, korisnim instrukcijamaVIDEO
Showing entries (filtered from total entries)
Distribucija
za Srbiju i EX YU

Connect Software Solutions d.o.o
Futoška br.35,
21000 Novi Sad

Kontakt

Email: optimik@connectsoftware.rs
Tel/Fax:
021 66 133 40
021 525 895 
021 6330 559
Mob:
+381 64 230 6834

Created with Mobirise website templates