PDF verzija

Relikon -home
Broj - #005 - Jun 2005
©2004-2005 Relikon d.o.o.


U OVOM BROJU:
Grb SPC - Dragan Vekic
1. Reč urednika
2. Slikovna predstava grba
3. Heraldički elementi - Kacige i krune
4. Novi armigeri
5. Zanimljivosti
6. Relikon – Aktuelno
7. Linkovi – Preporučujemo
8. Impressum
Dragan Vekic
1. REČ UREDNIKA

Novi broj - info...

Od početka ove godine u proseku je bilo 600-800 poseta Glasu Heralda mesečno. Videli smo i pozitivne reakcije na sadržaj GH u forumima u Srbiji i Holandiji. Postoji više desetina dolaznih linkova na Glas Heralda, što sve znači da smo čitani, da nismo zaboravljeni, a na nekim mestima smo i citirani.
S obzirom na pisma čitalaca i web kontakte, u ovom GH izdanju ce biti više reci o pitanjima koja se ponavljaju:
kako se grb može interpretirati i detaljnije o heraldičkim elementima ovaj put o kacigama i krunama...
Uživajte u tekstualnim adaptacijama Nebojše Dikića i pogledajte kako su Bratstvo Baturan i Nenad Jovanović zahvaljujuci Glasu Heralda uspostavili kontakt i sačinili jednu novu, lepu heraldičku kreaciju.

--
S poštovanjem
V. Vuković

2. SLIKOVNA PREDSTAVA GRBA
Blazoniranje je kljuc heraldike. To je istovremeno i imenica i glagol koji opisuje elemente grba. 
Blazonirati grb znaci opisati ga naučno, rečima koje su razumljive, kao što lekar piše recept, ili arhitekta specifikaciju. Iz ispravnog blazoniranja, svako verziran u heraldiku može momentalno da zamisli kako neki grb izgleda, i reprodukuje ga iako ga nikada ranije nije video.

Jednom ustanovljeni grb, u formi blazoniranja, može se predstaviti na milijardu predivnih nacina i oblika. Jezik heraldike je posebno ezoterican i bogat. Neki blazoni mogu biti teški – najcešce zbog zbunjujucih pravila blazoniranja iz prošlosti, kao što su npr. tinkture koje se više ne koriste.

Slikovna predstava grba ili Achievement je izraz kojim se opisuje štit nacrtan sa grbovnom devizom, okružen onim što se naziva Timbre: odgovarajuca kaciga sa krestom na vrhu i obavijena draperijom, koja izvire iz podnožja kreste oivicene vencem. Achievement može da ima i Čuvare štita, odlikovanja, oznake ranga ili sve ono drugo na šta vlasnik grba ima pravo. 

Achievement Sir Alexander Stewart-a, grofa od Mar-a (1408-1435.); izvršena je podela štita na 4 polja (quartering), I i IV predstavlja grb Stewart-a, dok II i III grofovije Mar. Štit je nakrivljen na desnu heraldicku stranu (couche ), sa kaišem koji ga povezuje sa kacigom. Jednostavna kaciga sa svojom prostom draperijom, krunom kao krestom (crest coronet ) i zastrašujucom predstavom u samoj kresti, predstavlja izvanrednu heraldicku kompoziciju. (Burnett )

Štit je osnova grba. Najverovatnije su se prvi javili na zastavama. Grbovi se još uvek u zapadnoj heraldici nazivaju Coat of Armes, po viteškim odorama (coat ) na kojima su bili naslikani. Štit predstavlja veciti i najznačajni element grba.
Heraldicarima se ostavlja velika sloboda u izradi grbova. Elementi grbova su precizno odredeni i ne mogu se menjati, ali nacini njihovog prikazivanja ili intrepretiranja su beskonacni. Tako se doslovno može prihvatiti bilo koji tip ili oblik štita (u obliku zastave, jedra ili jastučića) sve dok su ispoštovana heraldicka pravila. Istorijski posmatrano, škotske žene su cesto predstavljale svoje grbove na standardnim štitovima, ali je to privremeno prekinuto, i praksa isticanja grbova na štitovima u obliku dijamanta (Lozenge) je postala uobičajena. 

Kasnije je heraldičko društvo, usvajajuci oblik dijamanta za štit grbova žena, ohrabrivalo korišcenje ovalnog štita (Cartouche), smatrajuci ga istovremeno i ženstvenijim i praktičnijim za izražavanje.
Štit može stajati uspravljen ili nakrivljen na desnu heraldicku stranu (Couche). Umetnik može, a ne mora, da predstavi i kožni kaiš štita. Ovalni štit, kao i dijamantski, se uvek predstavlja u uspravnom položaju i bez kaiša. Povremeno se može naici na primer dva štita okrenuta jedan ka drugom (Accollee). To je cest slucaj izražavanja grbova supružnika, kada se želi istaci cast ili rang koje supružnici unose u brak.

Adaptacija i prevod odlomka iz «Scotland's Heraldic Heritage» autora Burnett-a i Dennis-a
~ND~

 
3. Heraldički elementi - kacige, krune i heraldičke kape

Kacige i krune kazuju status onoga ciji je grb, isto kao što grbovi saopštavaju neciji identitet. Najcešce prikazani na vrhu štita, i kaciga i kruna, ako se radi o peru, slede odredena ustanovljena pravila o rangu. Vladar koristi bard – ili kacige sa precagama, od zlata. Per koristi istu vrstu kacige, ali srebrne boje sa zlatnim precagama. Vitez ili baronet mogu istaci kacigu sa vizirom ili turnirsku (zatvorenu) kacigu.  
U Škotskoj feudalni baron (lord u parlamentu), poglavari klanova i glave porodica takode imaju pravo na heraldicke kacige u svojim grbovima. Gospoda upotrebljavaju tzv. kablastu ili celicnu kacigu spuštenog vizira. Institucije mogu koristiti tzv. Sallet. 

Vladarska kaciga, okružena krunom i kraljevskom krestom, Škotske ili Engleske, je uvek prikazana s preda (Affronte). Kacige ostalih plemica se najcešce prikazuju okrenute ka desnoj heraldickoj strani, ali ako izgled kreste to zahteva mogu se zarotirati napred. Povremeno se mogu prikazati dve kreste, u kojem slucaju se moraju ubaciti i dve kacige, kao u primeru Vojvode od Hamilton-a, ciji grb sadrži dve kreste: Douglas-a i Hamilton-a, s obzirom da je glava obeju porodica. 

Perovi, obicno stavljaju svoje krune najcešce sa tamno-crvenim heraldickim kapama oivicenim hermelinom (vidi odeljak Krzno) i sa zlatnim ukrasima, na vrh štita zajedno sa svojim srebrnim kacigama, koje pocivaju na kruni i kapi. Ovo je živopisno, ali neubedljivo s obzirom da  kruna poprima oblik kade da bi primila težinu kacige koja je pritiska odozgo, što je opet neophodan izuzetak u odnosu na pohvalnu savremenu praksu slikanja kacige, štita i kreste u relativno realnim proporcijama. Budalaste i sasvim besmislene kacige XVIII i XIX veka su na svu srecu prošlost.
Vojvodska kruna ima 5 stilizovanih listova jagode, kod markiza je 3 i 2 bisera izmedu (drago kamenje nije dozvoljeno na krunama perova).
Grofovska kruna ima ništa manje do 5 bisera na stabljikama izmedu 4 lista jagode. Vikontovska kruna je prstenastog oblika sa 9 bisernih kugli, koje su vidljive, dok je baronska obican obruc sa 4 bisera.
Pomenute krune su ustanovljene u Škotskoj u vreme kraljeva iz dinastije Stuart tokom XVII veka. Charles I  je pozvao feudalne barone Škotske da prisustvuju njegovom krunisanju, ali noseci kape oivicene hermelinom, a ne krune. Danas, feudalni baroni i poglavari klanova imaju pravo da prikazuju ove heraldicke kape iznad svojih štitova, kao perovi krune. Još jedna specificnost škotske heraldike je boja kapa; ako je porodica zadržala pravo ili vlasništvo nad posedom (baronijom, feudom) onda je kapa crvena, ali ako su samo nosioci imena bez prava na posed, onda je plava. Na ovo se nadovezuje i jedinstvena praksa oivicavanja ovih kapa kontra-hermelinom (u sledecem izdanju GH - Krzna kao simboli), u slucaju feuda koji nisu bili pod autoritetom Krune.

Slicnog izgleda, ali sasvim druge namene su krune koje zamenjuju venac (Crest-coronets). One ne oznacavaju rang, vec imaju zadatak da sakriju spoj kacige i draperije, kao i svaka kresta. Najupotrebljavanija je i istovremeno pogrešno imenovana «vojvodska kruna», koja inace nema nikakve veze sa vojvodskim rangom. Ona ima oblik prstena ili obruca sa 3 stilizovana lista jagode. Krune kao kreste su u drugoj boji da bi se izbegla konfuzija sa krunama koje oznacavaju rang. Druge krune ove vrste su: anticke (drevne), pomorske, božanske, zidne i sve druge neplemicke, koje se dodeljuju da bi se odala visoka pocast nekom licu za vršenje službe i slicno.
Kao dodatak ovim krunama, Škotska uživa živu tradiciju gradanskih kruna. Njihov izgled je podložan promenama koje reflektuju reorganizacije koje se odvijaju u društvu. 

 Pocetkom XX veka, opštine su koristile piktoreskne zidne krune, obojene da bi oslikale njihov status. Okružna uprava (County Council) je imala pravo na zelenu krunu sa 5 šiljaka prošaranu sa 4 snopa pšenice. 1975. godine osmišljena je nova serija za lokalnu samoupravu. Regionalnu upravu (Regional Council) je predstavljala kruna u obliku obruca ukrašena heraldickom figurom Saltire (vidi fusnotu 4 kao i odeljak Heraldicke figure) sa plodovima cicka na obodima; oblasna uprava (District Council) je istakla krunu sa 5 plodova cicka ali bez listova, dok je ostrvska uprava (Island Council) upotrebila 2 delfina, a mesna (Community Council) 2 borove šišarke izmedu 3 lista cicka. 1996. godine dolazi opet do izmene, nove krune su zlatne boje bez obruca, no format ostaje isti. Gradovi: Aberdeen, Dundee, Edinburgh i Glasgow ce imati pravo na zlatne opštinske krune. Ostali organi lokalne samouprave ce se vratiti na prikladnu krunu oblasne uprave sa 5 šiljaka prošaranu sa 4 snopa pšenice, sada zlatne boje, oivicene crnom.

Primeri kruna kao kresta: «vojvodska», anticka, božanska, astralna, pomorska    itd.


Adaptacija i prevod odlomka iz «Scotland's Heraldic Heritage» autora Burnett-a i Dennis-a
~ND~

4. Novi Armigeri - Baturan

Ova verzija grba Baturana je sacinjena u skladu sa najboljim heraldickim predanjem našega podneblja, a graficki je uoblicena po uzoru na bogato zapadno-evropsko heraldicko naslede.
    Dakle, na štitu srebrne boje (u heraldici bela boja odgovara srebrnoj i simvoliše cistotu, mir i spokoj) u dnu je postavljen veoma osobeni heraldicki simvol vode, koji simvoliše poreklo i geografski identitet bratstva. Naime, po porodicnome predanju, prvi Baturani na našemu podneblju bila su dvojica brace, koji su bili pirati u XII veku i koji su se nastanili u blizini grada Kotora. Zbog toga je na ovome grbu, more izobraženo sa dvanaest talasa...

    Iznad heraldickoga prikaza vode izdiže se realisticni prikaz planine Lovcen, koja je i inace u zaledu Kotora. To je reciti simvol geografskoga identiteta i povesnoga nasleda bratstva. Na padinama stenovite planine propinju se dva suocena crvena lava, koji izmedu sebe uzdižu plavi trolisni Casni Krst, kojega postavljaju na sami vrh planine. Ovaj heraldicki motiv je višeznacan. Naime, crveni lav na srebrnome polju je grb grada Kotora, te je upotreba baš ovoga simvola u grbu Baturana razumljiva. Lav je i Kraljevski i viteški simvol prve vrste.
    To što oni uzdižu Casni Krst (i to baš ovoga tipa i boje) ima veze sa velikom i dvostrukom odanošcu ovoga bratstva. Prva njihova odanost jeste prema Veri njihovih praotaca, Svetome Pravoslavlju, dok je druga odanost Srpstvu. Upravo zato i grb Baturana koristi tri srpske narodne boje: crvenu (lavovi), plavu (Krst) i belu (štit).
    Nije slucajno ni to što lavovi Krst postavljaju baš na mesto gde se nekada nalazila slavna Kapela Svetoga Petra Cetinjskoga i mesto vecnoga pocivališta velikoga Mitropolita Petra II (Petrovica-Njegoša). Upotreba ovoga simvola je interesantna i u svetlu jednoga (istina, nedovoljno proucenoga) bratstvenickoga rodoslovnoga predanja, po kojemu Baturani, drevnom starinom, poticu iz Jermenije. Naime, u Jermeniji se nalazi i planina Ararat, na ciji vrh je pristala Nojeva barka. Nojeva barka i Casni Krst su Sveti i vekovecni Simvoli spasenja i obnovljenoga života, koji je postavljen iznad svega. Takode, ovo je i reciti simvol rešenosti za obnovom tradicije i to po cenu velikih napora i trudova.
    Na štitu pociva teška viteška kaciga, kakva je bila uobicajena i u srpskoj srednjevekovnoj heraldici. Na njoj je srebrno-crveni venac, kao simvol bratstvenicke krvne i duhovne veze. Iz opisanoga venca izrastaju cetiri grancice lekovite biljke batujran, cije ime upucuje na ime baštinika grba, a podseca i na legendarnoga predka bratstva, koji se bavio travarstvom. Inace, batujran (artemisia-annua) je planinska biljka, što podseca i na poreklo ovoga gorštackoga roda. Grancice batujrana su izobražene, naizmenicno, u cvetu i u listu, što simvolizuje željenu rodnost i grananje ovoga bratstva. Cetiri grancice, takode, upucuju na cetvoricu brace Baturana iz davnoga XII veka, koji su se prvi nastanili na srpskim prostorima.

    Levo i desno se razvio bogati plašt grba, koji svojim izgledom podseca na herbalni elemenat iz celenke grba. Plašt je takode crveno-srebrni. Napomenimo i to da u heraldici, crvena boja simvoliše vojnicku hrabrost i velikodušnost, dok je u Pravoslavnoj ikonografiji ona simvol Krvi Hristove i boja Božanske Prirode Njegove.
    Ispod štita je lenta sa devizom grba na crkvenoslovenskoma jeziku (kao simvol tradicije i nasleda): ''Vino novo v mjehi novi''. Recena deviza je, zapravo, stih iz Svetoga Jevandelja po Mateju: ''Vino novo u mehove nove'' (Mt.9,17). Izbor upravo ovoga motoa nije nimalo slucajan. Naime, Krsna Slava Baturana jeste Sveti Trifun, koji je i vinogradarska Slava. A, osim toga, ove reci su simvol životnoga optimizma i volje za obnavljanjem i novim uzletom ovoga drevnoga srpskoga roda.

Blazon grba na srpskome jeziku:
ŠTIT: Na srebrnome, izrasta iz osnove – vode, plave uvecane valovite grede i valovitih greda srebrne i plave sa cetiri izdignuca na svakoj talasastoj liniji razdvajanja, planina Lovcen gledana sa juga pravo i na njoj dva crvena lava propeta suocena, zlatnih kandži i jezika, postavljaju latinski plavi trolisni Krst na vrh
CELENKA: Na kacigi sa vencem i plaštom srebrnim i crvenim, cetiri grancice artemisia-annua-e u cvetu i listu naizmenicno
MOTO: NOVO VINO V MJEHI NOVI (na crkvenoslovenskome jeziku)
    Blazon grba na engleskome jeziku:
ARMS: Argent rising from in base water Azure wavy a barrulet enhanced Argent barry wavy Argent and Azure with four points on each wavy partition, the Mount Lovchen viewed from the South proper and upon it two lions respectant Gules, armed and langued Or, placing a latin Cross trefly Azure upon the summit.
CREST: Upon a helm wreathed and mantled Gules and Argent, four branches of artemisia-annua in bloom and leaves alternately
MOTTO: VINO NOVO V MYEHI NOVI (NEW VINE INTO NEW VINESKINS – in Churchslavonic language).

2. (15.) april 2005. 
u Beogradu
Centar za istraživanje 
Pravoslavnoga Monarhizma 
Nenad M. Jovanovic 
(direktor)
likovno uoblicio:  
Rade Pavlovic, Ikonopisac

5. ZANIMLJIVOSTI
"Izbrisani" grb grofa od Gowrie-a
Ako posedovanje i prikazivanje grba indicira status i rang, onda gubitak jednog može da rezultira u gubitku drugog. Jedan covek koji je ucestvovao u kovanju zavere protiv James-a VI, kralja Škotske, John grof od Gowrie-a, je proglašen krivim za izdaju 1600. godine, te mu je shodno tome na javnoj ceremoniji ‘izbrisan’ grb iz važeceg registra Lyon Office-a. Ostao je bez grba kada je slika sa njegovim grbom simbolicno pocepana na pola i okacena naopacke na Mercat Cross-u* u Edinburgh-u. 


Ova slika, koja potice iz grbovnog registra Lyon Ser Robert Foreman-a od Luthrie-a, pokazuje
brisanje grba Gowrie-a iz heraldickog registra Škotske (Lyon Ofice)

6. RELIKON - aktuelno...

Distribucija Licencnih softvera

Optimik - ukrajanje pločastih materijala...

Aktivni internet
Aktiviranje websajta, web promocija,
povećanje posećenosti,
SE optimizacija, održavanje, pozicioniranje...

Relikon kontakt...

7. LINKOVI - preporučujemo...

Istorijski arhiv u Pancevu - Grbovi zanatlija
http://www.arhivpancevo.rs/

Evropska heraldika
http://www.heraldique-europeenne.org/

Medunarodno heraldicko društvo
http://www.clix.to/ihsoc

Casopis za ljubitelje prirode, brigu o kucnim ljubimcima... 
Uporedite sami žive heraldicke simbole sa životinjama koje ih predstavljaju
www petplanet-magazine com

Online prodavnica suvenira u kojoj možete pronaci ili naruciti i heraldicke motive Beograda, Srbije, svoje porodice i firme na odevnim ili upotrebnim predmetima...
www 011shop co yu

8. IMPRESSUM


"GLAS HERALDA
"
Elektronski časopis za informisanje iz oblasti heraldike i srodnih područja
kao informativni medijum, GH je bilten
preduzeća RELIKON DOO-Novi Sad
Urednik:
Sasa Petrov Janković,
srpski heraldički istraživač,
Banja Luka, Republika Srpska


Saradnici:
-----------------------------------------------------------------
dipl oecc. Nebojša Dikić
heraldičar-Beograd


-----------------------------------------------------------------
Veroučitelj Nenad M. Jovanović
heraldičar
Beograd, Srbija

-----------------------------------------------------------------
Jovan Jonovski,
Skopje, Makedonia


-----------------------------------------------------------------

Glas Heralda je besplatan!!!
Dozvoljeno je printanje za lične potrebe čitaoca, i to isključivo u celini.
S slike i ilustracije pripadaju autorima, ako su oni poznati...

"Glas Heralda" - do sada objavljena izdanja:
pilot broj: GH#000
broj: GH#001
broj: GH#002
broj: GH#003
broj: GH#004
broj: GH#005
broj: GH#006